Hol separator

Hol - Separator 70’-120’ jest to element bezpieczeństwa ruchu drogowego wykorzystywany w oddzielaniu dróg rowerowych, wydzielaniu torowisk tramwajowych od jezdni, przy wyznaczaniu miejsc parkingowych, odseparowaniu zatok autobusowych itp.

© 2016 Geyer & Hosaja