Separator punktowy

Przeznaczony do optycznego i mechanicznego:

- rozdzielania pasów o przeciwnych kierunkach ruchu,

- oddzielenia pasów ruchu dla pojazdów komunikacji zbiorowej,

- wyznaczenia toru jazdy pojazdów,

- wyznaczenia zwężonych pasów ruchu,

- wyznaczania krawędzi jezdni

oraz przeciwdziałania niepożądanemu przejeżdżaniu na powierzchnie wyłączone z ruchu, ciągi piesze i rowerowe.

Separatory należy stosować w szczególności tam, gdzie wyznaczenie pasów ruchu za pomocą znaków

poziomych jest niewystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa i płynności ruchu w związku z

prowadzonymi robotami w pasie drogowym jak również jako stałe urządzenia bezpieczeństwa.

Element wykonany jest z gumy (recykling), a płaszczyzny boczne wyklejone są taśmą odblaskową.

Występuje również w kolorze żółtym.

Elementy wyposażenia dodatkowego:

- znak U-6 na przegubie elastycznym

- element odblaskowy „grzybek”

 

 

© 2016 Geyer & Hosaja